ABURA DUNKWA

De huidige situatie in het Abura Dunkwa Hospital

Diabetes  (suikerziekte) en hypertensie(hoge bloeddruk) kenmerken zich als ziektes, waarbij in het beginstadium patiënten vaak geen klachten hebben. De eerste klachten waaruit blijkt dat patiënten deze ziektes hebben, worden veroorzaakt door de gevolgen van een niet behandelde hypertensie of diabetes mellitus. Voor de groepen patiënten bij wie al sprake is van een ernstige vorm van diabetes en/of hypertensie is het van belang dat zij een permanent behandelingsprogramma krijgen aangeboden en op regelmatige basis voor controle gezien worden door een verpleegkundige.De actuele situatie bestaat er uit dat diabetespatiënten en/of mensen met een hypertensie maandelijks medicijnen krijgen in het Abura Dunkwa Hospital. Zij moeten hiervoor maandelijks naar de polikliniek komen. In de praktijk komen de patiënten alleen naar het Hospital als zich complicaties voordoen. Zij krijgen dan voor 1 maand medicatie mee en het volgende bezoek vindt pas vaak weer plaats bij nieuwe complicaties. Voor veel patiënten is de afstand tot het ziekenhuis te groot met als gevolg dat het voor hen hoge kosten met zich mee brengt om naar het ziekenhuis te gaan.

Gemeenschaps gebondenfactoren zijn;
Bijgeloof m.b.t. diabetes en hypertensie staan het streven naar goede begeleiding van deze ziektes in de weg;.
De gemeenschap kenmerkt zich door een hoge mate van ongeletterdheid en een attitude waarbij weinig gebruik gemaakt wordt van officiële instanties m.b.t. gezondheidszorg.

 Instantiegebonden factoren zijn;
.Het komt voor dat de benodigde medicatie voor de behandeling van deze ziektes niet        voorradig is in de gezondheidscentra: De CHPS binnen de verschillende compounds hebben  geen toestemming om medicijnen te verstrekken;.
 De behandeling van en controle op diabetes en hypertensie behoren niet tot de reguliere taken  van de verpleegkundigen werkzaam binnen de gemeenschappen;
. Het ontbreekt aan protocollen voor de begeleiding van chronische ziektes binnen  de verschillende instellingen in het district; 
.Er is onvoldoende afstemming over de zorg tussen het ziekenhuis en de  verpleegkundigen werkzaam binnen de gemeenschappen als het gaat om de behandeling van  chronische ziektes; 
.Het kennisniveau met betrekking tot de behandeling van chronische ziektes is, zowel  bij verpleegkundigen in het algemeen als bij verpleegkundigen werkzaam binnen  de gemeenschappen niet toereikend.

Ghaned for Health ziet vanuit de geïnventariseerde problemen oplossingsmogelijkheden op 2 terreinen. Deze mogelijkheden zijn gelegen in de locatie van waaruit de benodigde zorg wordt aangeboden en de wijze waarop de zorg wordt aangeboden. Door zorg aangaande diabetes en hypertensie decentraal aan te bieden in de nabijheid van de in de rurale gebieden woonachtige patiënten wordt de bereikbaarheid van de medische zorg vergroot. Het op een meer gestructureerde manier aanbieden van zorg biedt daarnaast mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit van de zorg en het frequent uitvoeren daarvan.

Een dergelijke werkwijze kent de volgende voordelen:
.Het overdragen van een deel van de zorg voor diabetici en mensen met een hypertensie  naar centra voor basisgezondheidszorg en ambulante verpleegkundigen zorgt er voor dat het  aantal patiënten dat het ziekenhuis bezoekt, afneemt. Hierdoor zal er in het ziekenhuis meer  tijd vrijkomen om patiënten te behandelen met complicaties. 
.Diabetespatiënten en mensen met een hypertensie zullen eerder geneigd zijn een  lokaal gezondheidscentrum te bezoeken dan het ziekenhuis, de controle en behandeling van  deze chronische ziektes verbetert hierdoor.
.Door het voorlichten van patiënten, regelmatige controles en een beter gebruik van  medicatie, zullen de complicaties t.g.v. diabetes en hypertensie afnemen. 
.Door gebruik te maken van een gestructureerd medisch protocol krijgen de patiënten betere  zorg binnen hun eigen gemeenschap door getrainde ambulante verpleegkundigen. Bij  complicaties zullen patiënten gericht doorverwezen worden naar het ziekenhuis.

Samenwerkende partner Ghana

Organisatie in Ghana 

Naam : Abura Dunkwa District Hospital 
Adres : P.O. Box 55 
Plaats : Abura Dunkwa, Central Region, Ghana 
Contactpersoon 
Naam : Mr. Julius Waamsasiko 
Emailadres : juliwaam@yahoo.co.uk