JAARREKENING 2017

Ghaned for Health

KvK: 54997577

ANBI: 851522452

 

Datum balans :   31 december  2017

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Vaste activa

  0

Besteedbaar eigen vermogen

1640,48

Vlottende activa

1640,48

Kortlopende schulden

0

 

 

Langlopende schulden

0

Totaal

 

1640,48

Totaal

1640,48

 

 Toelichting op de balans 2017

 

 

Saldo per 1 januari 2017

   9772,73

nettoresultaat

- 8132,25

Saldo per 31 december 2017

   1640,48

 

 

Staat van baten en lasten 2017

 

Baten

 

Uit fondsenwerving

 

        

 

         Donaties particulier

  2941,49 euro

 

 

 

 

Totaal

  2941,49  euro

 

 

 

 

Lasten

 

Kosten bank

 123,32 euro

Kosten wereldpassen

 40,00 euro

Kosten website

143,75 euro

AAK district: training hypertensie

  2500 euro

Wilde ganzen:training Twifo Praso district

8266,67 euro

 

 

Totaal lasten

 11.073,74euro

 

NETTO RESULTAAT        :    2941,49- 11073,74 = - 8132,25  euro

 

Toelichting staat van baten en lasten.

 

In 2017 zijn er veel uitgaven gedaan: een training voor hypertensie in het AAK district : Abura Dunkwa en een 4 daagde training diabetes en hypertensie in Twifo Praso.

Inkomsten : dit jaar alleen particuliere donaties.

 

Kascommissie

Erik Robberse                                              Ilona Statius Muller

 

Bestuur

 

Mariska van Heerde, penningmeester

 

 

 

 

 

JAARREKENING 2016

Ghaned for Health

KvK: 54997577

ANBI: 851522452

 

Datum balans :   31 december  2016

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Vaste activa

 0

Besteedbaar eigen vermogen

9772,73

Vlottende activa

9772,73

Kortlopende schulden

0

 

 

Langlopende schulden

0

Totaal

 

9772,73

Totaal

9772,73

 

 

 Toelichting op de balans 2016

 

 

Saldo per 1 januari 2016

  1243,04

nettoresultaat

+8529,69

Saldo per 31 december 2016

   9772,73

 

 

Staat van baten en lasten 2016

 

Baten

 

Uit fondsenwerving

 

         Stichting van Evert van Ballegooie

 5000 euro

         Donaties particulier

  3863,73 euro

 

 

 

 

Totaal

 8863,73 euro

 

 

 

Lasten

 

Kosten bank

 76,79 euro

Kosten wereldpassen

 40,00 euro

Kosten website

143,75 euro

Medic

 73,50 euro

 

 

 

 

Totaal lasten

 334,04 euro

 

NETTO RESULTAAT        :  8863,73 – 334,04 = 8529,69 euro

 

Toelichting staat van baten en lasten.

 

In 2016 zijn weinig kosten gemaakt, alleen de basiskosten voor het draaiende blijven van de stichting. Het bedrag dat in 2016 binnengekomen is middels donaties zal in 2017 gebruikt worden voor de uitbreiding van het project naar een andere regio en voor ondersteuning van het huidige project in Abura Dunkwa.

 

Kascommissie

Datum      

Erik Robberse                                              Ilona Statius Muller

 

Bestuur

Datum

Dirk Achterberg, voorzitter                                 Francien Pingen, bestuurslid

 

 

Ekow Lamptey, bestuurslid                                Mariska van Heerde, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARREKENING 2015

Ghaned for Health

KvK: 54997577

ANBI: 851522452

 

Datum balans :   31 december 2015

 

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Vaste activa

 0

Besteedbaar eigen vermogen

1243,04

Vlottende activa

1243,04

Kortlopende schulden

0

 

 

Langlopende schulden

0

Totaal

 

1243,04

Totaal

1243,04

 

 

 Toelichting op de balans 2015

 

Saldo per 1 januari 2015

  5169,12 euro

nettoresultaat

- 3926,08 euro

Saldo per 31 december 2015

  1243,04 euro

 

 

Staat van baten en lasten 2015

 

Baten

 

Uit fondsenwerving

 

         Stichting van Evert van Ballegooie

 4500   euro

         Donaties particulier

  3783,82 euro

 

 

Totaal

 8283,82

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

Kosten bank

124,79 euro

Kosten wereldpassen

 40,00 euro

Kosten website

143,75 euro

Kosten stichting Mano

670,00 euro

Tickets lufthansa

4431,36 euro

cordaid

6800,00 euro

 

 

Totaal lasten

12.209,90 euro

 

 

NETTO RESULTAAT     2015   :   12.209,90- 8283,82 = -3926,08 

 Toelichting staat van baten en lasten.

 Eind 2014 is een bedrag door vrijwilligers overgemaakt van 4350 euro, verwerkt in jaarrekening 2014, daardoor tijdelijk een hoogsaldo van 5169,12 euro op 31- 12 -2014 en in januari 2015 een bedrag van 560 euro ( verwerkt in donaties particulier).

Hiervan zijn tickets gekocht bij lufthansa

betalingen aan het project in Ghana worden door CORDAID gedaan: Ghaned for Health maakt de donaties over aan CORDAID.

CORDAID is eindverantwoordelijk voor de betalingen aan het project en de verantwoording daarvan.

 

Kascommissie

Datum      

Erik Robberse                                              Ilona Statius Muller

 

 Bestuur

Datum

Dirk Achterberg, voorzitter                                 Francien Pingen, bestuurslid

Ekow Lamptey, bestuurslid                                Mariska van Heerde, penningmeester

Hannie Gevers, bestuurslid                                  Justice Larrey, bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JAARREKENING 2013 ghana.pdf Download

Getekende versie
jaarrek2013blad1.pdf Download
jaarrek2013blad2.pdf Download

 


JAARREKENING 2014 ghana.pdf Download

Getekende versie
jaarrek2014blad1.pdf Download
jaarrek2014blad2.pdf Download