Ghaned for Health

 

Geschiedenis

Tijdens een studiereis van Nederlandse artsen en praktijkondersteuners is er contact gelegd met een streek ziekenhuis in Ghana, Abura Dunkwa. Er bleek wederzijdse belangstelling te bestaan om een samen-werkingsverband op te stellen.
De complicaties van langdurig slechte of onbehandelde diabetes (suikerziekte) en hypertensie( hoge bloeddruk) zijn onder andere hartinfarct, hersenbloeding en blindheid. Door onvoldoende behandeling komen deze complicaties veel meer voor in Ghana. De zorg is onvoldoende ingericht op de behandeling van deze chronische ziekten. In Nederland is er bij huisartsen en praktijkondersteuners veel ervaring met zorgprogramma's over hypertensie en diabetes mellitus.Door het geven van trainingen en het helpen opzetten van een lokaal protocol, kunnen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg, voor de patienten met diabetes en hypertensie in Ghana.

 

Cordaid en Anbi

Ons project is gefinancierd door Cordaid, een grote internationale ontwikkelingsorganisatie, met veel ervaring in gezondheidszorgprojecten in landen als Ghana.
Ons project heeft een anbi nummer: giften zijn aftrekbaar van de belasting.

 

Missie

Onze stichting ondersteunt zorgprofessionals in de gezondheidszorg in Ghana.
Wij richten ons op het opzetten van zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes en hypertensie .

 

Doel

Doel van het project is om zorg voor chronische ziekten in Ghana te verbeteren. Daarnaast heeft de stichting tot doel, kennis uitwisseling tot stand te brengen. Nederlandse artsen en verpleegkundige zullen na het geven van trainingenin Ghana, kennis hebben opgedaan om patiënten uit een andere cultuur, die in Nederland wonen, beter te kunnen behandelen.

 

Plannen

Om dit doel te bereiken is een plan opgesteld;
- het organiseren van een bijeenkomst van samenwerkingspartners voor de ontwikkeling
  van richtlijnen en het maken van een protocol voor de zorg van patiënten met diabetes
  en hypertensie.
- het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en registratie kaarten
- het trainen van verpleegkundige en community health workers over het geven van medische
  zorg en voorlichting aan patiënten met hypertensie en diabetes.
- het bouwen en inrichten van een polikliniek voor de behandeling van chronische ziekten.