Met een joet gaat Ghana goed”

Tientjes actie Ghana 2017

 

voor mensen met diabetes en hoge bloeddruk

In Ghana komen diabetes en hoge bloeddruk veel en toenemend voor, maar de zorg hiervoor schiet tekort. Dit heeft tot gevolg, dat de patiënten onnodig vaak complicaties krijgen, als blindheid, hersenbloeding of een beenamputatie. Patiënten zijn zich over het algemeen onvoldoende bewust van de ernst van hun aandoening. Daarbij zijn de kosten voor vervoer naar het ziekenhuis voor veel mensen te hoog; evenals de kosten voor de strips om de bloedsuiker te controleren.

 

Ghaned for Health helpt, in samenwerking met een lokaal ziekenhuis en verpleegkundigen in de plattelandsdorpen, deze zorg te verbeteren.

In 2014 is een kleine polikliniek gebouwd in Abura Dunkwa, waar gespecialiseerde verpleegkundigen werken. Verpleegkundigen in de dorpen zijn extra geschoold en geven voorlichting aan de bevolking. Zij zijn nu ook veel beter in staat om problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren en patiënten te motiveren om medicatie te nemen.

 

De verpleegkundigen in de dorpen organiseren in 2017 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij ze mensen ook willen screenen op diabetes en hoge bloeddruk.

 

2017 Geef een tientje voor voorlichting en screening

  

Met 1x 10 Euro kunnen ze 13 mensen screenen op Diabetes.

Met 2 x 10 Euro kan een poster worden geprint.

Met 5 keer 10 Euro kunnen ze een weegschaal aanschaffen.

 

Donaties zijn welkom op: NL 44 TRIO 0254701264

 

Bij voorbaat heel erg bedankt.